Zaměření školy

Výuka na naší škole byla zahájena 1. 9. 1998 a probíhá podle vzdělávacího programu SPUN,Cj_ZSUBP600887/2007.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v kanceláři školy. 

Zajišťujeme základní vzdělání žáků 6. – 9. ročníků, u nichž je diagnostikována jako dominantní SPU = specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.).

Vzhledem k velkému počtu dojíždějících žáků začíná výuka  v 8:30 hodin.

Vyučovací hodina má 40 minut.

Nižší počet žáků ve třídě (14) umožňuje pedagogům plně využívat speciálně pedagogické metody práce a uplatňovat individuální podporu každému žákovi.

Vybraní žáci mohou pracovat s pomocí asistenta pedagoga.

Se žáky nižších ročníků pravidelně pracují speciální pedagogové na individuální reedukaci a kompenzaci specifických poruch učení (SPU). Práce se žáky je systematická, pravidelná a efektivní, aniž by dítě muselo docházet do odborných zařízení mimo školu. Tento systém umožňuje pružně reagovat na aktuální výukové obtíže jednotlivých žáků.

Na škole praktikujeme zdarma doučování hlavních předmětů českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.

Na škole působí Školní poradenské pracoviště složené z odborníků, jako jsou speciální pedagog, etoped, školní psycholog, výchovný poradce a metodik primární prevence patologických jevů. Dále zde působí logoped a psycholog.

Webové stránky umožňují rodičům sledovat průběžnou klasifikaci, elektronickou třídní knihu a absenci žáků.

Škola je vybavena vlastní moderní kuchyní s prostornou jídelnou.

Protože k základním požadavkům moderní výuky patří vybavení výpočetní technikou, škola má dvě učebny s počítači  připojenými na internet.

Pro výuku je k dispozici školní cvičná kuchyně.

V areálu školy je k dispozici nové školní hřiště pro výuku tělesné výchovy i volný čas žáků.

Poloha školy nedaleko obory Hvězda umožňuje pobyt v přírodě, spojený s různými aktivitami.

V průběhu školního roku pořádáme mnoho různých zajímavých akcí, se kterými se můžete podrobněji seznámit v jednotlivých odkazech na našich webových stránkách.
 

Leden 2021
P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31