Školní výchovný poradce

Na naší škole pracuje jako výchovný poradce Mgr. Lucie Hollmannová.

Náplň práce výchovné poradkyně:

Výchovná poradkyně odpovídá za oblast profesní orientace žáků. Zpracovává plán výchovného poradenství, získává stále nové informace o  možnostech dalšího studia žáků.

Na základě nabídek organizuje besedy zaměřené na profesní orientaci žáků a zajišťuje pro žáky návštěvy různých škol a učilišť. Informuje rodiče a žáky o „Dnech otevřených dveří“ na vybraných školách, organizuje návštěvu žáků na „Schole Pragensis“.

Rozdává a kontroluje správnost vyplnění přihlášek na SŠ, SOU a vede statistiku o umístění žáků.

Účastní se vzdělávacích kurzů a seminářů k dané problematice.

Spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradnou a školním psychologem, školním etopedem, speciálním pedagogem a metodikem primární prevence.

Pravidelně informuje učitele o problematice na škole, dle potřeby svolává a řídí  porady o žácích. Pomáhá učitelům s řešením závažnějších kázeňských problémů. Společně s třídními učiteli svolává a vede výchovné komise a vede jejich dokumentaci.

Prosinec 2020
P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3