Školská rada

Členové Školské rady:

za pedagogy: Mgr. Lucie Hollmannová, Ing. Petra Procházková

za zástupce rodičů: Hana White Gratzová, Marek Ziegler

za zřizovatele: Ing. Marie Kousalíková, Ing. Ludmila Ševčíková

Význam Školské rady

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich realizaci.
  Školní vzdělávací program naší školy je: Obecná škola. č.j. 12035/ 97-20. Na tvorbě nových rámcových vzdělávacích programů začali učitelé pracovat v říjnu 2005.
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy – poslední týden v srpnu.
  Členům rady školy ji předloží ředitelka školy v dostatečném časovém předstihu. Lhůta ke schválení je jeden měsíc po předložení radě školy.
 • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny – poslední týden v srpnu.
  Ředitelka předloží radě školy školní řád. Rada rozhodne o jeho schválení co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od předložení řádu nebo návrhů na jeho změnu.
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  – poslední týden v srpnu. Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků předloží ředitelka školy.
  Rada je schválí co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od předložení pravidel nebo návrhů na jejich změnu.
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  – průběžně po předložení dokumentů ředitelkou školy.
 • Projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření – vždy po předložení návrhu rozpočtu ředitelkou školy.
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  – průběžně, po předložení inspekčních zpráv ředitelkou školy.
 • Podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  – dle potřeby.

Zápisy ze školské rady jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

 

 

Srpen 2018
P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2