Školská rada

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 14. 5. 2019

Ve Školské Radě naší ZŠ došlo ke změně personálního obsazení. Za pedagogický sbor po odstoupení Ing. P. Procházkové obsadil místo po řádných volbách Mgr. E. Fabián a za zřizovatele byla nově jmenována Mgr. V. Kamenická. Zbytek Rady zůstává ve stejném složení. První setkání v tomto obsazení se uskuteční 14.5. 2019.  

Jelikož má naše Základní škola pro žáky s SPU důležité poslání v rámci právě probíhající integrace, a to zejména v tom, že poskytuje vysokou míru komplexní speciálně pedagogické podpory, je neustále potřeba dbát na formální, metodickou a obsahovou stránku vzdělávání, jež musí reflektovat nejen dynamický společenský rozvoj, připravované změny v RVP, ale i posuny, jež oblast vzdělávání zaznamenala v posledních letech. Cílem je zaměřit se na tyto oblasti: 
1. Rozvoj výuky informačních technologií s přesahem do všech předmětů včetně tématu "Mediální gramotnosti" v rámci kritického myšlení a práce s informacemi každodenní reality.
2. Podpora čtenářské gramotnosti propojena s podporou širšího kulturního povědomí (zdůraznění evropských a českých kulturních tradic).
3. Podpora psychomotorických dovedností žáků, jež jsou podstatné při nápravě SPU.
4. Podpora projektové výuky, tematické blokové výuky, kooperativního vyučování, které mají vést k hlubšímu pochopení mezipředmětových vztahů a vzájemné kooperaci mezi pedagogy a žáky. 
5. Důraz na praktické zkušenosti/učení skrze zážitek v podobě exkurzí, experimentů a tematicky orientovaných výukových dnů.
6. Navázání zahraniční spolupráce, která pomůže nejen zefektivnit výuku jazyků, ale rovněž podpoří komunikaci a spolupráci v rámci školy i navenek. 
 
 
Listopad 2019
P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1