Školská rada

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 23. 10. 2019

Vážení rodiče,

v pondělí 25.11. 2019 v rámci třídních schůzek proběhla volba do Školské rady, kde byl 71 % voličů zvolen jako zástupce rodičů Ing. Petr Aubrecht Ph.D.

Všem rodičům děkujeme za účast při volbě.

Pan doktor Aubrecht se svého zastupitelství ujme od 1.12. 2019 a nahradí paní Vlčkovou, které velice děkujeme za přínosné působení v ŠR  a SRPŠ.

Komunikace s panem  Aubrechtem je možná přes zástupkyni školy Mgr. Karin Houdovou, která bude veškeré vaše postřehy a podněty okamžitě předávat.   

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:

J. Soukalová a Ing. P. Aubrecht Ph.D. – za rodiče,

Mgr. K. Houdová a Mgr. L. Hollmannová – za pedagogy, 

Mgr. V. Kamenická a Ing. M. Kousalíková – za zřizovatele

 

Jelikož má naše Základní škola pro žáky s SPU důležité poslání v rámci právě probíhající integrace, a to zejména v tom, že poskytuje vysokou míru komplexní speciálně pedagogické podpory, je neustále potřeba dbát na formální, metodickou a obsahovou stránku vzdělávání, jež musí reflektovat nejen dynamický společenský rozvoj, připravované změny v RVP, ale i posuny, jež oblast vzdělávání zaznamenala v posledních letech. Cílem je zaměřit se na tyto oblasti: 
1. Rozvoj výuky informačních technologií s přesahem do všech předmětů včetně tématu "Mediální gramotnosti" v rámci kritického myšlení a práce s informacemi každodenní reality.
2. Podpora čtenářské gramotnosti propojena s podporou širšího kulturního povědomí (zdůraznění evropských a českých kulturních tradic).
3. Podpora psychomotorických dovedností žáků, jež jsou podstatné při nápravě SPU.
4. Podpora projektové výuky, tematické blokové výuky, kooperativního vyučování, které mají vést k hlubšímu pochopení mezipředmětových vztahů a vzájemné kooperaci mezi pedagogy a žáky. 
5. Důraz na praktické zkušenosti/učení skrze zážitek v podobě exkurzí, experimentů a tematicky orientovaných výukových dnů.
6. Navázání zahraniční spolupráce, která pomůže nejen zefektivnit výuku jazyků, ale rovněž podpoří komunikaci a spolupráci v rámci školy i navenek. 
 
 
Leden 2021
P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31