Školní speciální pedagog

Rozšířenou péči v rámci specifických poruch učení zajišťují speciální pedagogové, kteří vedou pravidelné hodiny individuálních reedukací pro žáky.

Náplň práce speciálních pedagogů:

1. Žáci

 • diagnostika SVP – speciálních vzdělávacích potřeb žáka, shromažďování údajů o žákovi, včetně osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení 
 • pravidelné hodiny individuálních reedukací pro žáky s SPU (reedukace, kompenzace, stimulace)
 • konzultace s dětmi o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

2. Učitelé

 • konzultace nad výukovými problémy žáků
 • konzultace o metodách a formách podpory a péče v rámci SPU, včetně cílené a efektivní domácí přípravy
 • podpora a pomoc při tvorbě IVP individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s SVP
 • konzultace s etopedem a asistentem pedagoga, cílená forma podpory u jednotlivých žáků, odborná pomoc, návrh opatření

3. Rodiče

 • konzultace nad výukovými problémy žáků
 • konzultace o metodách a formách péče a podpory v rámci SPU v domácím prostředí, doporučení vhodných metod, zásad a pomůcek

Hlavní přínos péče a podpory v rámci SPU :

 • speciální pedagog může provádět depistáže ve třídách ihned, jak se obtíže u žáka objeví, zpracovat orientační diagnostiku a po dohodě s rodiči začít s dítětem pracovat bez předchozího vyšetření v PPP, ke kterému může dojít až později, nebo nemusí dojít vůbec
 • práce se žáky je systematická, pravidelná a efektivní, aniž by dítě muselo docházet do odborných zařízení mimo školu
 • tento systém umožňuje pružně reagovat na aktuální výukové obtíže žáků
 • lze snadno vytvořit efektivní zpětnou vazbu učitel – speciální pedagog
 • péče v rámci SPU rozšiřuje nabídku služeb, které může škola žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabídnout, zvyšuje tak atraktivitu školy pro rodiče žáků, kteří se s obdobnou problematikou setkávají

Základní charakteristika specifických poruch učení (SPU) ZDE

Srpen 2018
P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2