Školní speciální pedagog

Rozšířenou péči v rámci specifických poruch učení zajišťují speciální pedagogové, kteří vedou pravidelné hodiny individuálních reedukací se žáky.

Činnost speciálních pedagogů:

1. Žáci

 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení 
 • pravidelné hodiny individuálních reedukací (čtení, psaní, počítání)
 • konzultace s dětmi o problémech s učením
 • čtení

2. Učitelé

 • konzultace nad výukovými problémy žáků
 • konzultace o metodách a formách podpory a péče v rámci SPU, včetně cílené a efektivní domácí přípravy
 • podpora a pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky
 • konzultace s etopedem a asistentem pedagoga, cílená forma podpory u jednotlivých žáků, odborná pomoc, návrh opatření

3. Rodiče

 • konzultace nad výukovými problémy žáků
 • konzultace o metodách a formách péče a podpory v rámci SPU v domácím prostředí, doporučení vhodných metod, zásad a pomůcek

Hlavní přínos péče a podpory v rámci SPU :

 • speciální pedagog provádí depistáže ve třídách, zpracovává orientační diagnostiky a se souhlasem rodičů pravidelně pracuje se žákem
 • práce se žáky je systematická, pravidelná a efektivní, aniž by dítě muselo docházet do odborných zařízení mimo školu
 • systém umožňuje pružně reagovat na aktuální výukové obtíže žáků
 • lze snadno vytvořit efektivní zpětnou vazbu učitel – speciální pedagog – rodič – žák
 • péče rozšiřuje nabídku služeb, které může škola žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabídnout, zvyšuje tak atraktivitu školy pro rodiče žáků, kteří se s obdobnou problematikou setkávají
 • nejdůležitějším přínosem pro žáka je pravidelná, každodenní domácí příprava na výuku (čtení, vypracování domácích úkolů, příprava podle rozvrhu a pravidelná kontrola rodiči!)

Aktivity, které dále pomáhají :

Ranní cvičení ve třídách – pomocí jednoduchých cviků lze rychle zvýšit pracovní tempo,koncentraci pozornosti a paměti

Pravidelné memorování – procvičování paměti společným opakováním jednoduchých definic, pouček, básniček, násobilky, vyjmenovaných slov…..

 • Jóga – podporuje zdravý životní styl, sebevědomí, správné dýchání, koordinaci pohybů
 • Nordic Walking ( sportovní chůze se speciálními holemi ) – podporuje fyzickou zdatnost, kondici, správné držení těla, aktivní zapojení 90% svalů, posiluje dýchací a oběhový systém, odbourává stres
 • Deskové a logické hry – podpora logického a strategického myšlení, jemné a hrubé motoriky, prostorové orientace, koncentrace pozornosti  a spolupráce mezi žáky
 • ROPRATEM (program pro rozvoj pracovního tempa) – jedná se o každodenní  tříměsíční individuální cvičení – 10 minut (žák – rodič). Program je zaměřen na procvičování – paměti, prostoru, zrakového vnímání, porozumění čtenému textu, soustředění, pozornosti, logického myšlení a schopnost organizovat si práci. Zácvik a vyhodnocení provádí speciální pedagog.
 • Čtení s porozuměním
 • ATF – program na PC (psaní všemi deseti) – procvičování jemné motoriky, pravo-levé orientace, koncentrace pozornosti.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPU

Leden 2021
P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31