Školní etoped

Na škole pracuje na plný úvazek etoped.

Etopedie je oblast speciální pedagogiky, která se zabývá péčí a integrací jedinců s určitými projevy chování, které jsou pro většinovou společnost nepřijatelné, či obtěžující. Děti v riziku poruch chování a s problémy v chování bývají znevýhodněny v přístupu ke vzdělání, neboť ve svých školních dovednostech nemívají takové výsledky, jaké jsou od nich očekávané. Navíc nejsou jejich obtíže vnímány jako znevýhodnění, nejsou na první pohled patrné. Tyto děti, na rozdíl od jiných postižených dětí, nevzbuzují lítost, soucit, pochopení, jelikož je jejich chování vnímáno jako obtěžující a často vyvolává negativní pocity (agresi, nevoli, podráždění). Chování těchto dětí je vnímáno tak, že se jedná o problém, který vyžaduje nikoli přijetí, ale sankce a izolaci.

Bez cílené intervence a podpory je ohrožena jejich školní úspěšnost a plný rozvoj jejich schopností a dovedností. Časná intervence je proto velmi důležitá.

Obor etopedie se kromě poruch chování zabývá také agresivitou, agresivním chování, závislostním chováním a dalšími rizikovými projevy chování.

V rámci školní docházky těchto žáků se setkáváme se nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči. Stálý kontakt a dobrý vztah s rodiči považujeme za důležitý pro posilování autority nás pedagogů i rodičů. Vnímáme jejich problémy při výchově dětí v rodině, snažíme se akceptovat jejich pohledy na děti. Spolupráce mezi školou a rodinou je postavena na oboustranné komunikaci, při níž jsou obě strany otevřené a vnímavé k signálům a sdělením. Funkční a smysluplná komunikace mezi rodiči a pedagogy je prvním krokem k prevenci a k eliminaci problémů ve vzdělávání žáků.

Prosinec 2020
P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3