Spolek rodičů a přátel ZŠ U Boroviček

Spolek rodičů a přátel ZŠ U Boroviček – IČO: 03901220, se sídlem Velvarská 1699/29, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 62184 (dále jen jako „Spolek“).

Předsedkyně Spolku Mgr. L. Vrbíková tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 8. 6. 2016 od 17:00 hod. v ZŠ U Boroviček V PROSTORÁCH ŠKOLNÍ JÍDELNY

– následují třídní schůzky!!!
 
Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
2. Volba orgánů členské schůze;
3. Volba člena Výboru Spolku;
4. Zpráva o činnosti Spolku;
5. Schválení návrhu na hospodaření Spolku v roce 2016;
6. Různé;
7. Závěr.
 
Detaily k výsledku hospodaření v roce 2015 jsou k nahlédnutí u paní Vlčkové, pokladní Spolku po předchozí domluvě.
 
V Praze, dne 8. 5. 2016
 
Mgr. Lenia Vrbíková
Předsedkyně Spolku
Duben 2018
P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6