POVINNÉ ÚDAJE

1. Název

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy,

U Boroviček 3, 163 00

 

Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

2. Důvod a způsob založení

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem je hlavní město Praha.

3. Organizační struktura

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4. Kontaktní spojení

KONTAKTY

4.1 Poštovní adresa

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček 3, 169 00

4.2 Adresa pro osobní návštěvy       

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček 3, 163 00

4.3 Úřední hodiny

 

Pracovní dny od 8,00 do 15,00

Prázdninové úřední hodiny od 9,00 do 12,00

Konzultační hodiny učitelů jsou v rubrice KONTAKTY u jednotlivých učitelů

4.4. Telefonní čísla                       

Ředitelka školy 235 316 884

Hospodářka školy 235 325 362

4.5 Číslo faxu

235 316 884

4.6 Adresa internetové stránky

www.borovicky.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

hospodarka@borovicky.cz

 

4.8 Další elektronické adresy

KONTAKTY

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu 0167463349/0800 Česká spořitelna

6. IČ

68 379 919

 

IZO ředitelství 600 021 114

IZO školy 110 350 260

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

DOKUMENTY

8.1 Seznam hlavních dokumentů

ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝROČNÍ ZPRÁVA

8.2 Rozpočet

Rozpočet za minulý rok je ve VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte ředitelce školy.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy (adresovat ředitelce školy).

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

12. Formuláře

SPRÁVNÍ ŘÁD

FORMULÁŘE

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adrese  reditelka@borovicky.cz

Lhůty pro řešení jsou ve SPRÁVNÍM ŘÁDU

 

14. Předpisy

Zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školní zákon) v platném znění

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 Sb. správní řád

Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění

Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

ŠKOLNÍ ŘÁD

15. Úhrady za poskytování informací

   –

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   –

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   –

16. Licenční smlouvy

   –

16.1 Vzory licenčních smluv

  –

16.2 Výhradní licence

  –

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Prohlášení o přístupnosti webové stránky

Prosinec 2020
P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3