Pro žáky

Od pondělí 11. 5. začíná bloková příprava žáků devátého ročníku. Výuka se týká žáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na SŠ. Bude probíhat formou bloků ČJ, M, AJ. Začínat bude vždy po-pá v 8:30 h a končit v cca 11 h. Školní jídelna je mimo provoz, tudíž výuka bude bez stravování. Je nezbytné, abyste byli vybaveni minimálně 2. kusy roušek, přezuvkami, pomůckami na výuku dle bloku ( PO-M, ÚT-ČJ, ST-AJ, ČT-M, PÁ- ČJ) dále svačinou a pitím. Rovněž je nezbytné po dobu celého pobytu ve škole, dodržovat přísná hygienická opatření, se kterými budete seznámeni první den blokové přípravy. Při prvním vstupu do školy musíte mít podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Důrazně žádáme, nechoďte do školy se známkami nemoci ! 

POKYNY K SAMOSTUDIU V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY:

Každá třída má .svou složku., kde jsou pokyny k jednotlivým předmětům od vašich vyučujících přehledně uspořádané. VÝUKU STÁLE AKTUALIZUJEME!..

KLIKNI NA SVOU TŘÍDU, A DEJ PŘEDNOST HLAVNÍM PŘEDMĚTŮM:

6. A          6. B          6. C

      7. A          7. B          7.C

8. A          8. B          8. C

      9. A          9. B          9. C

VOLNOČASOVÁ  SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ČINNOST

PROTOŽE NEMŮŽEME ZADÁVAT SAMOSTUDIUM TĚLESNÉ VÝCHOVY, ŽÁDÁME RODIČE, ABY V MEZÍCH MOŽNOSTÍ DOHLÉDLI NA POHYBOVOU AKTIVITU DĚTÍ.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT, ŽE ŽÁCI, KTEŘÍ NESPLNÍ PRÁCI ZADANOU ELEKTRONICKY, A TUDÍŽ ŠKOLA NEBUDE MÍT PROKAZATELNÉ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA V II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-20,

BUDE NEZBYTNÉ OVĚŘIT ZNALOSTI PŘEZKOUŠENÍM Z HLAVNÍCH PŘEDMĚTŮ:

ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, MATEMATIKA, FYZIKA, CHEMIE, DĚJEPIS, ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS

V SRPNOVÝCH TERMÍECH 17. – 21. 8 A 27. – 31. 8.

POTÉ BUDE DOTYČNÉMU ŽÁKOVI TEPRVE VYDÁNO VYSVĚDČENÍ.

 

NA BAKALÁŘÍCH NOVĚ: VE SLOŽCE VÝUKAVÝUKOVÉ ZDROJE

NALEZNETE MNOHO PRACOVNÍCH LISTŮ K POCHOPENÍ I K PROCVIČOVÁNÍ NOVÉHO UČIVA

 

Rozvrh hodin

Průběžná klasifikace, přihlášení do bakalářů

Kroužky a doučování

Červen 2020
P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5