Metodik primární prevence

Práce školního metodika prevence je důležitá zejména v koordinaci, tvorbě a také realizaci preventivního programu školy tak, aby se jednotlivé aktivity vzájemně doplňovaly. Cílem těchto aktivit je vytvoření takového systému, který seznámí žáky se všemi formami rizikového chování, získají dostatek dovedností a informací k samostatnému a zodpovědnému rozhodování.

Primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s těmito rizikovými formami chování.

Školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogy a dalšími odbornými pracovníky školy (speciální pedagog, etoped, školní psycholog, výchovný poradce) vytváří a realizuje Minimální preventivní program, který minimalizuje výskyt rizikových forem chování na škole.

Jednotlivé programy v rámci primární prevence na sebe navazují s ohledem na specifičnost jednotlivých třídních kolektivů a jejich žáků.

Součástí filozofie naší školy je vytvářet takové podmínky spolupráce a komunikace, které umožňují, v případě potřeby, práci s celým sociálním systémem (zapojení členů rodiny, pedagogů nebo dalších důležitých osob) dle individuálních podmínek a potřeb každého dítěte.

 

Prev-Centrum

 

   Dále naše škola spolupracuje již přes deset let s občanským sdružením Prev-Centrum. Vyškolení lektoři u nás realizují bloky všeobecné primární prevence. V rámci těchto bloků se zabývají nejen problematikou závislostního chování ale také dalších forem rizikového chování. Témata bloků jsou přizpůsobeny věku žáků a aktuálním potřebám třídy.

o.s. Prev-Centrum dále nabízí služby rodinám, které si neví rady se svým dospívajícím dítětem.

Více na: www.prevcentrum.cz

logo PC

 

UNPLUGGED

Jedná se o program všeobecné primární prevence. Cílovou skupinou jsou žáci 6. tříd základních škol. Důraz je kladen na interaktivní předávání informací a zvyšování kompetencí a dovedností prostřednictvím různých aktivit a práce s pracovním sešitem. Program se skládá z 12 na sebe navazujících lekcí.

Cílem preventivního působení v UNPLUGGEDu je ovlivnit rizikové chování. Hlavní dovednosti, na nichž program staví a které se u žáků snaží rozvíjet, představuje: kritické myšlení, řešení problémů, schopnost rozhodování, efektivní komunikace, vztahové dovednosti, zvládání emocí, sebeuvědomění a posílení sebevědomí.

 

     

 

 

Prosinec 2020
P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3