Školní rok 2018/19

          

 

VÝLET DO LIDIC

Letos jsme opět navštívili Památník Lidice. Naši absolventi se rozloučili s výukou dějepisu. Co si do života odnášejí, možná to podstatné uvidíte z jejich tváří na fotografiích. Možná jim poznání minulých událostí pomůže při rozhodování o budoucnosti. Čas uteče jak voda a budou plnoletí a budou moci volit a rozhodovat o svém životě. Zároveň bych rád poděkoval za pozitivní působení všem učitelům, asistentům a rodičům našich žáků. Jan Táborský

foto ZDE

 


BOHNICE

Jako každoročně se žáci devátých ročníků vypravili do pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, kde se seznámili s provozem, historií nemocnice i s mladými pacienty, kteří si prošli zkušeností s drogami a závislostí na herních automatech. Žáky zaujala také podrobná přednáška o sexuálních deviacích.


MDD 2019

Jako každoročně jse spolu s devátými ročníky uspořádali oslavu MDD.

Pozvání přijaly školy a školky z okolí. Všichni si užili dopoledne plné zábavy a soutěží o skvělé ceny.

Poučili i pobavili nás také policisté se svými psy a moderní technikou.

foto ZDE


PLAVECKO – BĚŽECKÉ ZÁVODY – ČERVEN

 


VĚZNICE NOVÉ SEDLO

Žáci devátých ročníků dnes navštívili věznici, která se nachází v Ústeckém kraji na okraji obce Nové Sedlo. Původně byla zřízena jako pobočka pracovního tábora Vykmanov na Jáchymovsku. Od roku 2005 je profilována jako věznice s dozorem a oddělením specializovaným pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek ve věznici s dozorem. Celková ubytovací kapacita věznice činí 430 míst. Vězni jsou ubytováni ve dvou až devítilůžkových světnicích. Odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody v oddělení s dozorem, jsou umístěni na ubytovnách ve třech diferenciačních skupinách. Skupiny jsou rozlišeny podle povahy trestného činu, plnění programu zacházení, pravidelného pracovního zařazení a chování odsouzených. Průměrná délka výkonu trestu odsouzených mužů je 2 roky.

 


PLAVECKO – BĚŽECKÉ ZÁVODY

8. závod plavecko-běžeckého poháru proběhl na Praze 4. Plavalo se v bazéně na Zeleném pruhu a následně se běhalo v parku Dobeška. Radka Řečínská obsadila krásné 3. místo zbytek se umístil okolo 6-9mista.

foto ZDE


NÁVŠTĚVA AMERICKÝCH STUDENTŮ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V NAŠÍ ŠKOLE

FOTO

Tito mladí lidé přijeli za doprovodu své profesorky Dr.Toshy Owens. První týden pouze sledovali práci našich učitelů, ale ten následující týden sami na naší škole vedli výuku ve všech předmětech ašlo jim to skvěle. Samozřejmě vše probíhalo v anglickém jazyce, a proto se ochotně do úzké spolupráce zapojili i naši deváťáci, kteří  se výborně zhostili role překladatelů. Tento projekt je pro školu velmi přínosný, nejen získáváním zkušeností a poznatků z oblasti vzdělávání, ale rovněž i pro žáky samotné. Mohou se dozvědět spoustu zajímavostí o USA, zdokonalit si anglický jazyk a ověřit své komunikační dovednosti. Rovněž zkouší, jak vypadá výuka ve škole v zahraničí. Pro naše pedagogy je návštěva také přínosná z hlediska komparativní pedagogiky, kdy mají možnost srovnat metody a formy práce využívané v zahraničí. 

 


VELIKONOČNÍ PROJEKTOVÝ TÝDEN

Ve velikonočním týdnu pracovali žáci na projektech, které si sami vybrali.

Všechna témata byla zajímavá a žáci se zapojili na 100%.

Při závěrečné prezentaci jsme se dozvěděli mnoho zajímavého,

hodně jsme se nučili, aniž bychom si uvědomovali, že se učíme laugh 

 

ANGLIČTINA – FOOD

V projektu jsme se zaměřili na rozpoznávání zdravého a nezdravého jídla. Rozdělili jsme potraviny do skupin podle původu, vytvořili jsme potravinovou výživovou pyramidu. Také jsme nakupovali v angličtině, abychom závěrem vytvořili zdravé občerstvení. Hostům velice chutnaly především jednohubky s avokádovou pomazánkou.

dohled: Natalia Dulikova a Barbora Svobodová foto

 

FYZIKA – VESMÍR

Čím jsme se zabývali? Sluneční soustava, galaxie. Jak můžeme vesmír zkoumat? Všechno je moc daleko, tak moc daleko nedoletíme. Signály (obrazy) z vesmíru k nám doputují samy. Je ve vesmíru život? Co svědčí pro? Jak se s vesmírem snažíme komunikovat? Proč se o to snažit? Na některé z našich otázek nám odpověděli ve Štefánikově hvězdárně na pražském Petříně.

dohled: Tomáš Pšenčný, Jana Orolínová a Josef Pősinger – foto

 

INFORMATIKA – PROGRAMOVÁNÍ

V rámci projektu z předmětu Informatika jsme se věnovali blokovému programování v programu Scratch. Navštívili jsme Centrum robotiky Plzni, kde jsme si naprogramovali malého robota a stali se malými fotografy. Vše jsme následně využili při tvorbě našeho malého programu, který opravdu musel fungovat. Takže dnes si už pouze nehrajeme, ale víme, že vytvořit například hru je pořádná fuška, protože je k tomu potřeba nejen logicky přemýšlet, ale především umět dobře anglicky.           

dohled: Erik Fabián – foto

 

NÁPRAVY SPU – ŽONGLOVÁNÍ

Je to sportovní aktivita, která pozitivně rozvíjí, reakční rychlost, jemnou motoriku, koncentraci, koordinaci oko – ruka, prostorovou orientaci, fyzickou zdatnost, správné držení těla, balanční a rovnovážné schopnosti a také spolupráci mozkových hemisfér.

dohled: Zuzana Dolejší a Irena Prokopová – foto

 

PŘÍRODOPIS – JAK ZNÁŠ SVOJE TĚLO

Naše cesta trávicí soustavou začala zkoumáním různých chutí (sladkých, slaných, kyselých, hořkých – tedy dortíků, masíček, hranolek, apod.). Z tohoto "výzkumu" jsme vyvodili závěry a zjistili jsme, že je potřeba příště zkoumat dál.

Druhý den jsme se stali detektivy. Při prohledávání zákoutí trávicí soustavy jsme odhalili viníka, který zapříčinil zmizení jahodové zmrzliny. Podívali jsme se na krátký animovaný dokument a pak jsme pomocí her, aktivit a kvízů odhalovali nejenom funkce jednotlivých orgánů, ale i zajímavosti z našeho trávení (například jak vypadají játra alkoholika, proč nám v břiše škrouká, proč krkáme, jak strašlivá jsou naše střeva a co ještě strašlivějšího z nich vychází). 

dohled: Radka Růžičková a Lenka Vlasáková – foto

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA – SPORTY

V rámci projektového dne, jsme s vybranými jedinci navštívili Fitness CLUB Řepy. Tam nás čekal výborný program o základech thaiboxu s Martinem Stengelem. Poté jsme se přesunuli do posilovny, kde ve spolupráci se Štěpánem Wagnerem a moji maličkostí byla provedena ukázka různých cvičení a na závěr celého dne nás poctil návštěvou s výkladem o zdravé stravě vícemistr světa v naturální kulturistice Roman Čejka. Děkuju všem zúčastněným a doufám, že jste si to užili stejně jako já. Druhý den, jsme byli na Strahově, kde jsme je učili základy beach volejbalu a beach fotbalu.

dohled: Ladislav Kaňka a Štěpán Wagner – foto

 

CHEMIE – CHEMICKÉ LÁTKY V PŘÍRODĚ

zabývali jsme se chemickými látkami ve volné přírodě a to hlavně plasty. Žáci začali vyčištěním lesoparku pod školou nejen od plastů. Následoval rozbor a složení. Zajímali jsme se o zatížení životního prostředí plasty a následnou možností recyklace.

dohled: Petra Procházková a Karin Houdová foto

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – HUDEBNÍ NÁSTROJE

V projektu hudební nástroje jsme poznali jednotlivé skupiny hudebních nástrojů a to, jak tyto nástroje fungují a čím se od sebe liší. Poté jsme si prohlédli cca 700 hudebních nástrojů v muzeu hudby, poslechli si jejich zvuk a zahráli si tam na maličký varhanní pozitiv a jednoduchou harfu. Zájemci zhlédli také expozici o importu a exportu populární hudby v období normalizace.
Druhý den projektu jsme sepsali a nakreslili své poznatky do plakátu a vyráběli hudební nástroje. Vyrobili jsme několik bicích nástrojů, ale také jeden strunný. Učili jsme se hrát na plastovou láhev. Připravili jsme jednu skladbu hranou na náš strunný nástroj s doprovodem plastových lahví a druhou skladbu zahranou na naše bicí. Ačkoli nás z rámusu při cvičení už bolela hlava, druhá skladba sklidila při prezentaci takový potlesk, že jsme ji museli zopakovat před publikem ještě jednou.

dohled: Petr Hubáček a Milada Škodová – foto

 

ČESKÝ JAZYK – DOMOVNÍ ZNAMENÍ

Znáte historii pražských domovních znamení? Že ne? Tak nám napište, rádi odpovíme, protože teď už jsme na domovní znamení vskutku odborníci!

Během tří dnů jsme totiž stihli oběhnout, zdokumentovat a zjistit původ všech domovních znamení naší stověžaté matičky (tedy úplně všech ne, to přiznáváme….), prolistovali jsme spoustu odborné literatury, přečetli mraky pověstí a ještě to všechno zvládli zachytit v ppt prezentaci, se kterou jsme před ostatními spolužáky a učiteli sklidili nebývalý ohlas.

Projektová výuka se nám i našim dvěma průvodkyním velmi líbila a doufáme, že se brzy bude opakovat.

dohled: Lucie Hollmannová a Kateřina Součková foto

 

DĚJEPIS – POZNÁVÁME PRAŽSKÝ HRAD

Navštívili jsme některé objekty Hradu a prošli jsme přístupnou část areálu. S pomocí učitelů jsme se naučili odlišovat jednotlivé slohy. Je jich tu mnoho. Hrad získával svou polohu během mnoha století. Na katedrále jsme se pokusili odlišit původní svatbu z doby Karla IV. od novodobé dostavby. Nyní už víme, jak vypadá románský sloh, gotika, renezance a baroko. Víme, jaké nejcennější stavby na Hradě máme. Tohle jsme se také pokusili prezentovat.

dohled: Hana Hudcová, Vladimír Zeman, JanTáborskýfoto

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – MODELOVÁNÍ Z HROUDY

Keramika nepaří pouze do starověku, ale provází lidstvo do dnešních dob. Právě tuto myšlenku jsme rozvíjeli v našem projektu, při němž jsme navštívili Centrum robotiky v Plzni, kde jsme si nejdříve sami pořídili profesionální fotografie váz – objektů pro další práci. V keramické dílně jsme si následně vymodelovali malé vázičky dle vzoru, což byl úkol nelehký, nicméně hodně zábavný. Naučili jsme se nejen pracovat s hlínou, ale rovněž něco o historii výroby keramiky ve světě a u nás. Uvidíme, zda se z nás nestanou velcí hrnčíři.

dohled: Eva Cafourková a Erik Fabiánfoto


SOUBOJ ČTENÁŘŮ

Letos jsme se poprvé zúčastnili čtenářské soutěže určené pro žáky 6. ročníků základních škol a primánů víceletých gymnázií – Souboje čtenářů. Letos se konal již desátý ročník a přihlášeno bylo 120 škol z celé České republiky. 

V online kole, které proběhlo 15. dubna, důkladně prověřili naše porozumění textu a znalost  5 zadaných titulů a těmi pro letošek byly:

Vojtěch Matocha: Prašina – nakladatelství Paseka

Petr Stančík: H20 a tajná vodní mise – nakladatelství Abramis

Soukupová: Kdo zabil Snížka – nakladatelství Host

Toman: Cukrárna u Šilhavého Jima – nakladatelství Baobab

Jana Klimentová Trable s tátou – nakladatelství Pikola

Knížky jsme si mezi sebe rozdělili již v únoru, takže pro některé z nás nebyl problém přelouskat a následně si udělat výpisky i ze dvou z nich. Některým z nás se vybraná kniha tak líbila, že jsme si dokonce pořídili i druhý díl…

Do dalšího kola jsme sice nepostoupili, ale to naši radost z přečtených knih nijak nezmenšilo!

foto ZDE


PLAVECKO – BĚŽECKÉ ZÁVODY – DUBEN

Plavecko – běžecký pohár se tentokrát se konal na Praze 13 na gymnáziu Jaroslava Heyrovského.

Anežka Sislová doběhla na 6 místě a Radka Řečínská na 7 místě. Z kluků se nejlépe umístil Daniel Jelínek.

Jinak počasí moc nepřálo, pršelo jak z konve. foto ZDE


WE LOVE ENGLISH – MÁME RÁDI ANGLIČINU

a proto pracujeme na různých projektech. V rámci předmětu Konverzace v anglickém jazyce se žáci šestých, sedmých, osmých a devátých ročníků "podívali" do Velké Británie a vytvořili malé třídní projekty, které také prezentovali před svými spolužáky. Vyhledávali jsme, malovali, tvořili plakáty, mluvili anglicky … Jedním slovem jsme udělali vše pro to, aby to byla zábava. Na výsledek se můžete podívat a doufáme, že se Vám bude líbit stejně, jako nám. Držte nám palce, aby nás to příště bavilo ještě více.

foto ZDE


JAK JSME NOCOVALI S ANDERSENEM…

Tak letos jsme ho zase zaspali!    foto ZDE

Ale prý lehce po půlnoci klepal na okno knihovny – aspoň to tedy tvrdila paní učitelka a pan učitel… A my, unavení, učtení a obklopeni hromadami knih, jsme pravidelně odfukovali a nevěděli o světě.

Sešli jsme se, stejně jako loni a předloni, už v šest hodin a vyrazili do lesoparku na buřty. Protože, co si budeme nalhávat, nejlíp se pracuje – a nás práce čekala pořádná – s plným žaludkem.

Už během cca půlhodinového rozdělávání ohně jsme se předběžně rozdělovali do skupin, takže po návratu do školy mohl hon za překvapením vypuknout. Než jsme se však dobrali výsledku, doplnili chybějící slova v básničce, museli jsme přelouskat spousty stránek, prolistovat hromadu knih, ale výsledek stál za to. Ke zpola stráveným špekáčkům jsme tak mohli ještě před ulehnutím poslat pár bonbónků, maličko sušenčiček a čokolády…

No a pak rychle trochu ožbrndnout, vyčistit zuby, pohodlně se uhnízdit ve spacáku a snažit se co nejdéle ….vydržet …po…slouchat, co nám…….. pa…ní uči…telka…… čte………chrrrrrrrrrrrr….


PLAVECKO – BĚŽECKÉ ZÁVODY – BŘEZEN

Tentokrát na Praze 8, plavecký bazén Šutka. Běhalo se v Čimelickém parku.

Dan Jelínek na 8. místě a Radka Řečínská na 5. místě🙂

FOTO


LYŽAŘSKÝ KURZ 2019 laugh


MASOPUST V DOMOVĚ SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

V úterý 5. března jsme společně s našimi učiteli udělali radost klientům kláštera sv. Karla Boromejského a zažili s nimi pravé masopustní veselí.

Maškary hrály, zpívaly a tančily, basa byla pochována, koblížky snědeny a teď …… jdeme se postit!  

Z dopisu p. Strakové:

Dobrý den paní ředitelko a pane učiteli,

chtěla bych Vám srdečně poděkovat za pěkný Masopust, který jste nám letos připravili. Potěšili jste nás, ale zejména naše pacienty.

V příloze posílám odkaz na fotogalerii na našich webových stránkách:

https://domovrepy.cz/index.php/probehle-kulturni-akce/item/659-masopust.


VZPOMÍNÁME NA NAŠI AKADEMII 2018

foto ZDE


BRUSLENÍ

V rámci tělesné výchovy naše škola zapojila do sportovních aktivit bruslení. Využíváme ledové plochy na Letné, která nabízí bruslení zdarma pro školy včetně zapůjčení bruslí a pomoc instruktora. Je fajn, že se děti mohou seznámit se zimním sportem a tak ve své pohybové aktivitě prohlubovat motorické dovednosti.. Bruslení žáci uvítali nejen proto že strávili vyučování venku, ale také protože bruslení  byla ohromná zábava a zažili pořádnou legraci.

foto ZDE


DEN PRO TŘÍDU – VYSVĚDČENÍ

Jako odměnu za krásná vysvědčení si žáci 6.C a 9.A vybrali turnaje v bowlingu v Metropoli Zličín.

Moc jsme si dopoledne užili.

další foto ZDE


 POMÁHÁME O VÁNOCÍCH

Společně s opuštěnými kočičkami děkujeme za příspěvky, které jste donesli pro útulek "Konečně šťastný domov" yes

Přejeme šťastné a veselé Vánoce.


  TŘETÍ PLAVECKO – BĚŽECKÉ ZÁVODY

Dnes, 5. listopadu se 13 našich borců zúčastnilo dalších plavecko-běžeckých závodů, tentokrát v Praze 5. Běželo se v Butovicích a plavalo se v Radlickém plaveckém bazénu Výmolova.

Žáci i pedagogové si to moc užili laugh

foto ZDE


VÝLET DO LÁN

V pátek 26 října vyrazila celá naše škola na výlet do Lán. Nejprve jsme navštívili muzeum T. G. Masaryka, které sídlí ve zrekonstruovaném tereziánském špýcharu. Mohli jsme si prohlédnout rekonstrukci bytu rodiny Masarykových a seznámit se s jednotlivými členy rodiny.

Dobovou atmosféru zde dokresluje rekonstrukce trafiky z konce 19. století a dobový tisk. Další části expozice představují období první světové války, československé legie a vznik Československé republiky.

Nechyběla ani prezentace Masarykova pobytu na zámku v Lánech.

Potom jsme se prošli zámeckým parkem a nakonec paní ředitelka položila věnec na Masarykův hrob na lánském hřbitově.

Stihli jsme také navštívit nedalekou farmu, kde chovají antilopy a lamy.

foto ZDE


DRUHÉ PLAVECKO – BĚŽECKÉ ZÁVODY

V pondělí 10.10.2018 jsme se účastnili dalšího kola Plavecko-běžeckých závodů v Hloubětíně.
Plavalo se v bazénu Hloubětín a běhalo se kolem tubusu metra Rajská zahrada.
Další závody se budou konat 5.11.2018 – městská část Praha 5
další foto ZDE


PRVNÍ PLAVECKO – BĚŽECKÉ ZÁVODY

v tomto školním roce se konaly 17. září.

foto ZDE

 

 

 

 

 


Srpen 2020
P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6