Vítejte na stránkách ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení

Jsme škola, která je určena žákům 6. – 9. ročníků, u nichž byla diagnostikována jako dominantní specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.).u_borovicek

 • výuka od 8:30 hod.
 • vyučovací hodina 40 min.
 • maximálně 14 žáků ve třídě
 • ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
 • individuální přístup
 • individuální reedukace SPU
 • možnost asistenta
 • doučování
 • průběžná klasifikace a absence na webu
 • elektronická třídní kniha
 • interaktivní tabule v každé třídě

 

.KAŽDÝ ČERVENÝ TEXT NA NAŠICH STRÁNKÁCH FUNGUJE JAKO AKTIVNÍ ODKAZ.

Vážení rodiče,

na dny 29. a 30. června 2020 vyhlašujeme ŘEDITELSKÉ VOLNO. Z tohoto důvodu bude tento školní rok ukončený v pátek 26. června, kdy bude žákům v 8:30 rozdáno závěrečné vysvědčení a proběhne společné fotografování žáků jednotlivých tříd.

Žáci, kteří ještě neodevzdali, při návštěvě školy, PROHLÁŠENÍ, že se v jejich rodině či blízkém okolí neobjevil COVID 19, toto potvrzení donesou na třídnickou hodinu nebo v pátek, v den vysvědčení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Za všechny pedagogy bychom vám chtěli poděkovat za vaši pomoc při vzdělávání žáků. Jsme si vědomi, že situace spojená s mimořádnými opatřeními způsobenými onemocněním COVID-19 byla velice náročná nejen pro nás učitele, ale i pro vás rodiče a samozřejmě nejvíce na naše děti. Věříme, že v následujícím školním roce případné nedostatky ve vzdělávání žáci pod vedením svých učitelů doplní a budeme i nadále společně s vaší podporou žáky připravovat pro další stupeň vzdělávání. Žákům současných devátých ročníků gratulujeme k přijetí na střední školy a SOU a přejeme jim úspěšné další studium.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20 vychází zejména

a/ z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy

b/ podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy

c/ podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Vzhledem k těmto okolnostem není směrodatný průměr známek uvedený v systému Bakaláři.

Všem žákům i jejich rodičům přejeme příjemné prožití prázdnin smiley

S pozdravem vedení školy, učitelé i ostatní zaměstnanci školy smiley

 

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Vážení rodiče,

žádáme Vás, neplaťte zálohu na obědy a zrušte si i trvalý příkaz.

Každému kdo má přeplatek za obědy, bude zaslána částka na účet uvedený v přihlášce na obědy, a to v prvním týdnu v červenci.

Ten kdo nevyplnil číslo účtu v přihlášce na obědy, nebo přešel k jiné bance, musí zaslat číslo účtu na e-mail jidelna@borovicky.cz .

Vrácení zálohy za čip 150,- korun se uskuteční 26. 6. 2020 v době 7,30 – 11,00 hodin v kanceláři školní jídelny po předložení čipu.

Čip vrací strávníci devátých ročníků a ti kteří se již od září nebudou stravovat.

 

SLEDUJTE NAŠE AKTUALITY A AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020:  

 


POLYTECHNICKÁ HNÍZDA – NA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE DOPRAVNÍ

Žáci osmých ročníků navštěvují ve II. pololetí Polytechnická hnízda, kde získávají technické dovednosti a praktické zkušenosti s manuálními činnostmi, které jim pomohou v rozhodování o budoucí volbě studijního zaměření.

FOTO

 

 


DEN PRO TŘÍDU – LEDEN

Pololetní vysvědčení bylo rozdáno a tak jsme zbytek vyučovacího času věnovali utužování třídních kolektivů.

Několik tříd bylo bruslit na největším pražském kluzišti na Letné.

FOTO

 

 


 

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ KEMP PRO DĚTI

V termínech 3.–17. 7. a 17.-21. 8. 2020 proběhne ve Sportovním areálu Gymnázia nad Štolou na Letné, Praha7 příměstský sportovní kemp pro děti od 6 do 12 let, plný atletiky, beachvolejbalu a nevšedních zážitků.

LETÁK

 


PROJEKT – ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO A SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ

Image result for etiketa V naší škole se všichni snažíme chovat slušně a ohleduplně.

Takže v prosincovém projektu jsme si vlastně jen připoměli, jak se správně oblékat, stolovat, cestovat, jak se chovat na úřadech, sportovištích, jak správně pozdravit a představit se, ale také, jak se chovat v krizových situacích a přivolat pomoc.

Zapojily se celé třídní kolektivy a svá vybraná témata žáci zpracovali velmi zodpovědně. yes

Při závěrečném shrnutí odpovídali všichni učitelům na jejich záludné otázky ohledně etikety, jako kdyby byli vyškoleni samotným panem Špačkem.laugh

FOTO

 


NÁVŠTĚVA BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA

Jezdíme kolem tramvají č. 22, která v Praze spojuje nejznámější památky a končí u naší školy.

V čase adventním je dobré se zastavit a poznat lépe to, co je nám nejblíže.

Pokud máte své děti v 7. a 8. ročníku naší školy, zeptejte se jich, co při návštěvě kláštera prožívaly, co nového poznaly. Možná netušíte, že pod barokní bazilikou sv. Markéty se nachází část původní románské stavby.

Za výklad děkujeme Martinovi, ze zdejší komunity.   FOTO

VZKAZ OD PANA PRŮVODCE:

Dobrý večer, chci Vám ještě jednou poděkovat za Vaši návštěvu u nás v klášteře. Žáci mě potěšili, že se zapojují a dokáží diskutovat.
Děkuji za vaši práci, neboť jsou, aspoň podle toho co jsem poznal, bezva děcka…

Přeji vám a všem třídám krásné  Vánoce.

br. Martin Tomáš Ševeček O.S.B.

Benediktinské arciopatství
br. Martin Tomáš Ševeček OSB
Markétská 1 16901 Praha 6-Břevnov
Tel:606481576
skype: martinosb1993
e-mail:
martinosb@centrum.cz
www.martinosb.eu

 


PLAVECKO – BĚŽECKÉ ZÁVODY – PROSINEC

Dne 13. 12. 2019 se konal poslední závod v tomto roce.

Plavalo se plaveckém bázenu Strahov a následně se běhalo v kryté hale na Strahově.

 

 


DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI SBÍRKY NA OPUŠTĚNÉ KOČIČKY.

VELMI SI VÁŽÍME VAŠÍ POMOCI.

 

 

 

 


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Také u nás naděloval ve čtvrtek Mikuláš. A protože máme ve škole jen hodné děti, čerty devilměl jen na ozdobu.wink

FOTO

 


SUVERENO – MOTIVAČNĚ – VÝCHOVNÝ KONCERT

Dne 29. 11. 2019 od 10:30 do 12:00 hod. proběhl v sále KD Bílá Hora koncert slovenského zpěváka SUVERENO, speciálně pro žáky naší školy.

Žáci si užili nejen skvělý hip – hop, ale někteří z nich se stali i učinkujícími. yeswink

FOTO

PLAKÁT


DEN PRO TŘÍDU – LISTOPAD

Listopadový "den pro třídu" si všichni skvěle užili.

6.A, 6.C a 7.C na bowlingovém turnaji v Metropoli Zličín FOTO

8. a 9. ročníky na 24. ročníku veletrhu školství a vzdělávání v hlavním městě Praze

 


PLAVECKO – BĚŽECKÉ ZÁVODY – ŘÍJEN II

Dne 23.10. 2019 proběhl další závod v Plavecko – běžeckéhem poháru, který se konal v městské části Praha 5.

Naši žáci v kategorii C skončili na 5.,6. a 8. místě. yes

FOTO

 


SILLY BEAR

V říjnu navštívili žáci 6. ročníků divadelní představení Silly bear (Hloupý medvěd), pořádané společností Divadelní Centrum. Příběh o nešikovném a hladovém medvědovi a jeho spolupráci se sedlákem se všem dětem moc líbil. Kromě spousty zábavy přinesl příběh dětem i ponaučení, že týmová práce by měla zahrnovat nejen stejné úsilí všech zúčastněných, ale i stejnou odměnu. A protože se všichni žáci pilně učí, neměli problém porozumět představení, přestože bylo skoro celé v angličtině.

FOTO

 


NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ DEN

Žáci 9.B naší školy se zúčastnili sportovního dne na ZŠ Trávníčkova.

Soutěžilo se v netradičních disciplínách – např. kutálená s obručí, dosažení vrcholu – běh do kopce, skok z místa, překonání vzdálenosti na chůdách, hod do krabice, apod.

I když se nám nepodařilo obsadit medailová místa, přesto se nám den vydařil,

protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.  FOTO

 


KOLOTOČE BEZ BAIER

Jako každoročně, před zahájením Břevnovského posvícení, a to ve čtvrtek 3. října, se konal už 15. ročník Kolotočů bez barier. Vybraní žáci a učitelé naší školy se ho také zúčastnili.

Kromě bezplatného točení, ježdění a houpání byly pro účastníky připraveny posvícenské koláče, nápoje a také malé dárky, které vyrobily děti z mateřské školky Jílkova v akci „Děti – dětem".

PARTNEREM TÉTO SPOLKOVÉ AKCE JE SBÍRKOVÝ PROJEKT POMOZTE DĚTEM, KTERÝ SPOLEČNĚ ORGANIZUJÍ NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI A ČESKÁ TELEVIZE.

FOTO

 


PLAVECKO – BĚŽECKÉ ZÁVODY – ŘÍJEN I.

Dne 3. 10. 2019 se konal závod 19. ročníku Plavecko – běžeckého poháru na Praze 9 v plaveckém bázenu Hloubětín.

Naši žáci skončili v kategorii C na 5., 6., 7., 9. a 10. místě a v kategorii E na 8. místě.

FOTO

 

 


DEN PRO TŘÍDU – Loď iQport

V pátek 27. 9. 2019 se všechny třídy naší školy účastnily akce na náplavce na lodi iQport.

"iQport je zábavným místem, kde v bezpečí zakotvené lodi absolvujete plavbu v moři informací z nejrůznějších vědních oborů. Kormidlo je kapitánem nastavené tak, aby vás loď hravou formou provedla úskalím znalostí o Vodním světě, Geologii, Země coby našeho Světa a jeho Regionů, Kosmu, Optických klamech, Anatomii člověka, Energii a Ekologii či Záhadách světa. Na chvíli přirazíte také k břehům Prima ZOOM kina a otevřete kajutu funkčních Robotů. Adrenalin načerpáte v nadupané Virtuální realitě, kde se můžete prohnat na motorkách nebo zařádit si na kajaku. Vyzkoušíte si i na vlastní kůži, jak se cítili cestující v momentě, kdy klesal ke dnu Titanic. U nás se však sami stanete hlavními aktéry obou aktivit, ať již v Televizním či Nahrávacím studiu. Dozvíte se také tajemství, která ukrývá Praha Magická, hlavní dok naší lodi. První směr na kompasu, kterým jsme se při plánování plavby vydali – na sever – nás dovedl do liberecké iQLANDIE. Proto u nás najdete od nich zapůjčené vybavení lodi v podobě interaktivních a hmatatelných prvků."  FOTO

Žáci, včetně vyučujících si vyzkoušeli různé činnosti, nejvíce se však bavili v nahrávajícím studiu, při tanci, na kajaku, rogalu, motorkách nebo při debatách s roboty. Myslíme, že se akce vydařila a všem se na lodi líbilo.

 


PLAVECKO – BĚŽECKÉ ZÁVODY – ZÁŘÍ

Dne 20.9.2019 se konal závod 19. ročníku Plavecko – běžeckého poháru na Praze 3. Plavecká část se konala na plaveckém bazéně Pražačka.      

FOTO

 

 


ZÁŽITKOVÝ KURZ PRO ŽÁKY ŠESTÝCH ROČNÍKŮ

Také letos jsme se jeli seznámit s novými šesťáky na zážitkový kurz do chaty Zvonice v Kořenově, který leří v krásném prostředí Jizerských hor. Počasí nám přálo a děti byly skvělé.

FOTO

Červenec 2020
P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2