Návštěva amerických studentů

USA na Borovičkách 🇺🇸
Návštěva budoucích speciálních pedagogů z USA je u konce. Žáci naší školy zažili vyučování v anglickém jazyce, vyzkoušeli si vědomosti o USA nebo si vyzkoušeli různé americké hry během tělesné výchovy. Především bychom chtěli velice poděkovat překladatelům z řad našich studentům a našemu kolegovi Emanuelovi za organizaci.
Thank you very much 👍