Výsledky přijímacího řízení do 6. ročníku (2023/24) 

Vážení rodiče, uchazeči,

na následujícím odkaze lze vyhledat přijaté žáky dle přidělených kódů. O termínu vyzvednutí písemného rozhodnutí o přijetí budete informováni.


Podmínky přijímání žáků do 6. ročníků
Noví žáci budou přijímáni v termínu 3. 5. – 10. 5. 2023 osobním předáním přijímací dokumentace zákonným zástupcem k rukám vedení školy.
Vše bude v obálce se jménem žáka.

Tato obálka bude obsahovat:
1. Platnou zprávu z PPP, SPC, která bude určena pro školské zařízení a bude jasně vyznačen identifikátor znevýhodnění.
2. Jméno, kontakt na zákonného zástupce, telefon, email, adresa trvalého bydliště.
3. Jméno žáka a jeho datum narození.
4. Žádost o přijetí, v případě, že rodiče nežijí společně podpis obou rodičů, nebo čestné prohlášení, že druhý rodič/ zák. zástupce souhlasí s přijetím na naši školu.

Dítě bude přijato na základě těchto kritérií:
1. Bude mít diagnostikovány poruchy učení jako primární znevýhodnění.
2. Složka k přijetí bude doručena ve výše určeném termínu a bude obsahovat výše uvedenou dokumentaci.
3. V případě vyššího počtu přihlášených žáků, splňujících podmínky k přijetí, bude rozhodovat vyšší stupeň podpůrných opatření.
4. Pokud i tak bude stále vyšší počet žáků splňujících podmínky k přijetí, proběhne losování žáků za přítomnosti Školské rady.

Všem přihlášeným žákům bude přidělen kód, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí na webové stránce školy do 14 dnů od ukončení přijímání přihlášek a následně předáno písemné rozhodnutí o přijetí.


Den otevřených dveří
Den otevřených dveří proběhne  v termínu 3.5. a 4.5. 2023 od 9:00- 11:30. Sraz v jídelně školy, horní budova.

Dokumenty ke stažení:
Žádost o přijetí