Vítejte na stránkách ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení

Jsme škola, která je určena žákům 6. – 9. ročníků, u nichž byla diagnostikována jako dominantní specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.).u_borovicek

  • výuka od 8:30 hod.
  • vyučovací hodina 40 min.
  • maximálně 14 žáků ve třídě
  • ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
  • individuální přístup
  • individuální reedukace SPU
  • možnost asistenta
  • doučování
  • průběžná klasifikace a absence na webu
  • elektronická třídní kniha

SLEDUJTE NAŠE AKTUALITY A AKCE:  

den otevřených dveří 13. 6. 2017, 8:45


Příběh obce Lidice – naši deváťáci 19. 05. 2017

O"Rád bych Vám všem poděkoval, za působení mezi našimi dětmi, kteří si letos odnesou doklad o ukončení základního vzdělání. Pokud je smyslem postupného přechodu k dospělosti  schopnost vcítění – pocítit, pochopit, uchopit – tak tohle všichni splňují. V Lidicích mě docela překvapili. Tím nepopsatelným i znalostmi. Paní průvodkyně mi přišla po skončení vyjádřit svůj obdiv."

Jan Táborský

FOTO

Co jsem cítil, cítila v Lidicích?

… působila na mě zlá myšlenka toho, co se tam stalo a tak strašně jsem se cítil, že bych plakal, kdybych mohl…
… cítil jsem se tam zvláštně, zdálo se mi, že slyším těch dětí hlasy …
… proč by to člověk udělal? Co ho motivovalo …
… pohřbená vesnice Lidice … dokázal jsem si představit, co se dělo v posledních minutách …
… nebyly tam žádné domy …
… je mi líto těch lidí, co tam nepřežili i těch, co  přežili …
… součást historie, kterou je třeba znát, ale lidi se stejně nepoučí …
… kdybysme nic nevěděli, byl by to jen krásnej park …
 

21. 4. – Projektový den

Projekt DEN ZEMĚCelá naše škola se zapojila do projektu Den Země.

Ke zpracování jsme měli tato témata: 6. ročníky tříděný odpad s recyklací a vliv odpadů na životń prostředí, 7. ročníky si připravily prezentaci o biodiverzních oblastech a památkách UNESCO v ČR (Mezinárodní rok cestovního ruchu), 8. ročníky si vzaly na starost význam vody včetně čističek vod a energii z vodních elektráren a 9. ročníky zpracovaly téma energie, se zaměřením na jadernou a tepelnou elektrárnu, a solární a větrnou elektrárnu.

Všechny třídy se k výzvě postavily čelem a předvedly výborně zpracované projekty, které prezentovaly v jídelně školy.

foto ZDE

 


20. 4. 2017 – Den Země v Oboře Hvězda

20170420_113905Dnes měli všichni žáci naší školy možnost se na informačních stáncích v Oboře Hvězda seznámit například s chráněnými územími hlavního města Prahy, s problematikou ochrany životního prostředí v Praze, se svozovou technikou a sběrnými nádobami. V rámci Mezinárodního roku k cestovnímu ruchu dokázali žáci poznat a popsat památky ze seznamu UNESCO a správně je umístit na mapu ČR. Žáci se s chutí účastnili i dalších vědomostních i dovednostních soutěží pod vedením zkušených lektorů z Ekocentra Koniklec a dalších organizací.

I přes chladné počasí si žáci dopoledne skvěle užili a odnesli si nejen zajímavé ceny ze soutěží, ale především jsme všichni bohatší o zážitky a nové znalosti, jak chránit životní prostředí.

více foto ZDE

více o Dnech Země ZDE

 


Nocování s Andersenem

Noc s Andersenem 1Letos proběhla naše první Noc s Andersenem. Paní učitelky si kromě čtení připravily i doprovodný program, který ale souvisel jak jinak, než zase s knihami a čtením.  Po splnění úkolů se nám podařilo s najít dračí hnízda s nakladenými vejci – ve kterých jsme však nenašli draky, ale sladkosti.

Hra nás vyčerpala natolik, že jsme se v nově otevřené knihovně uložili ke spánku zcela bez protestů a řada z nás spala dřív, než paní učitelka dočetla první stránku….

foto ZDE

 


 

S1490024Hory 2017 – Hotel Eden

Prohlédněte si fotografie z letošníko lyžařského kurzu ZDE

 

 


MasopustMasopustní veselice v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích 

foto ZDE

Ve čtvrtek 23. února se vybraní žáci 6. až 9. ročníků naší školy zúčastnili masopustního programu připraveného pro Domov sv. Karla Boromejského v Řepích. Masopustní pásmo bylo koncipováno v duchu tradiční venkovské masopustní veselice, kterou žáci předvedli v denním stacionáři pro seniory a poté i obyvatelům Domova. Žáci a učitelé se pravidelně scházeli ráno a během přestávek ve škole. Připravovali masky, nacvičovali básně, písně, dramatické a taneční prvky, za hudebního doprovodu pedagogických pracovníků naší školy. Velkou odměnou jim byla veselá nálada obyvatel Domova, sladká odměna a především veřejná pochvala paní ředitelky Strakové, s další nabídkou spolupráce v podobě společného zpívání s babičkami a dědečky. Tentokrát v červnu, na téma trampských písniček.

Za vydařenou akci, zakončenou vystoupením Masopustní veselice ještě ve škole pro své spolužáky a učitele, patří všem velký dík a pochvala ředitelky školy!

z dopisu Ing. Strakové:

Dobrý den přeji paní ředitelko,

chtěla bych Vám co nejsrdečněji poděkovat za masopustní návštěvu dětí. Byly úžasně připravené a pod vedením paní učitelky, pana učitele a slečny asistentky předvedly opravdovou masopustní veselici. Moc jsme si to tu užili.
Děkujeme také za výborné perníčky.

Děkuji a všechny pozdravujeme. M. Straková

 


Jak cvičíme cheeky     další foto ZDE

20170117_141409 20170117_135239

 


Jak jsme prožívali advent v naší škole U Boroviček  čtěte na str. 20 ŘEPSKÉ 17 

 


BIBLIOBUS OSKAR OPĚT U NÁS – SLEDUJTE KALENDÁŘ!

IMG_5896 IMG_5897 POZOR POZOR:

od ledna k nám bude opět jezdit pojízdná knihovna – bibliobus Oskar.

(pro zjištění termínů kliněte na "KALENDÁŘ" výše)

Majitelé průkazů do Městské knihovny si opět mohoupůjčovat či vracet knihy, DVD, CD, pořídit si čtenářský průkaz nebo si prostě jen chvíli číst.

 

 

 


 

IMG_20161220_125017Moc děkujeme všem, kteří v předvánoční čas podarovali opuštěná zvířátka.

Dárky se odvezou do psího a kočičího útulku

http://www.stastnydomov.wz.cz/

 

Vážení rodiče,

protože jsem měl hodně práce s obstaráváním dárků pro Vaše děti (dostal jsem totiž od nich  spoustu dopisů, že se v hodinách snaží, doma se učí, co to jde, poznámky už skoro nenosí, všechny domácí práce dělají bez řečí …), no prostě nějak jsem letos  ve všem tom shonu trochu pozapomněl na  ty opuštěné a nemilované, kteří mou pomoc potřebují o to víc – na kočičky a pejsky v útulcích.

Proto Vás chci touto cestou poprosit, zda byste mi prostřednictvím svých dětí nepomohli alespoň teď o Vánocích  naplnit jejich misky – s vedením školy to mám již předjednáno!  Sbírka kočičího a psího krmiva (kapsičky, plechovky, granule…) bude probíhat od pátku 16. 12. do úterý 20. 12.  vždy před začátkem vyučování ve vestibulu školy.

Předem moc děkuji za pomoc a všem Vám přeji krásné a klidné Vánoce    Ježíšek

 


Každoroční návtěva v Domově sv. Karla Boromejského

ONa Mikuláše opět naši žáci pod vedením svých učitelů – muzikantů, navštívili stacionář pro seniory v Řepích. O

Připravili si pásmo zimních písní s hudebním doprovodem.

S malou pozorností pro klienty a zaměstnance stacionáře přišel také Mikuláš, anděl a čerti.

Na závěr si společně senioři, žáci a učitelé zatančili a zazpívali několik lidových písní.

 


Mikuláš na Borovičkách

OTaké letos naděloval Mikuláš našim hodným žákům adventní kalendáře.

foto ZDE

 

 

 


Zahájení „Adventu“

OLetošní rok se konalo netradiční zahájení adventu na naší škole U Boroviček. Před třídními schůzkami byl slavnostně rozsvícen vánoční strom na zahradě, který ozdobili žáci vlastnoručně vyrobenými ozdobami v keramické dílně. Paní ředitelka zahájila hudební a pěvecké vystoupení žáků a učitelů, kteří si nacvičili koledy pro rodiče a společně navodili slavnostní atmosféru čekání na Vánoce. Do tříd se rodiče rozcházeli s přáníčky a perníčky od svých dětí.

více foto ZDE

 


9.A se těší a Vánoce

IMG_0477S blížícím se adventem zavládla ve třídě vánoční atmosféra.IMG_0478

A proto dne 21. listopadu třída 9.A v souladu s tématickým plánem vyráběla během hodiny Svět práce s paní učitelkou Mgr. Andreasovou a slečnou asistentkou Čochnářovou vánoční svícny.

Žáci byli velmi kreativní, odvedli skvělou ruční práci. Výtvory si odnesli a ozdobili tak své domovy.


 


Věnujte prosím pozornost novelizaci školního řádu!
Jedná se o část 2, kapitolu Povinnosti žáka / odstavec 10, kde je konkretizován zákaz používání mobilních telefonů žáky ve škole: "Při příchodu do školy je žák povinen vypnout mobilní telefon. Pokud vyučující neurčí jinak, je používání mobilního telefonu ve škole zakázáno".  Pozornost také věnujte následnému údělení Výchovného opatření!


Výtvarné dílny s výtvarnicí Marií Kolářovou

sítotisk S výtvarnicí Marií Kolářovou si žáci vyšších ročníků, v rámci dne Výtvarných dílen, vyzkoušeli sítotisk.

více ZDE

 

 

 


Keramická dílna

20161104_091323V rámci naší spolupráce s DDM navštívili žáci šestých ročníků keramickou dílnu, kde pod vedením odborníků vyráběli krásné vánoční ozdoby.

více ZDE

 

 


Prevence ve škole – přednášky Městské policie

Prevence ve škole 1V měsíci říjnu se všichni žáci U Boroviček zúčastnili přednášek, pořádaných Městskou policií hlavního města Prahy, v rámci metodického programu – Sociálně patologické jevy.

Jednotlivá témata byla přizpůsobena konkrétním věkovým skupinám a vycházela z mnohaleté praxe Městské policie a jejich preventivního působení na školách.

více ZDE

 

 


Stále sbíráme víčka pro Kubíčka   leták

VELKOU POCHVALU si zaslouží třídy 8.B (tř. uč. Hollmannová), 9.A (tř. uč. Svobodová) a 7.B (tř.uč. Růžičková), které v loňském školním roce nasbíraly nejvíce víček, a tím pomohly malému chlapci, aby se mu lépe žilo. 

DĚKUJEME   www.jakubnavara.webnode.cz

 


Banal Fatal již podruhé – Seminář prevence úrazů páteře a míchy

                 O  

   leták ZDE

   foto ZDE

 

 


Školní rok 2016/17 jsme přivítali s novými interaktivními tabulemi v každé třídě

20160817_102805Interaktivní tabule SMART BOARD 880 s dataprojektory EPSON EB 580 nám určitě usnadní, zpříjemní a hlavně zefektivní výuku všech předmětů smiley

Dodala nám je firma AV MEDIA a.s. a za částku bez mála jeden a půl milionu korun vděčíme našemu zřizovateli Magistrátu HMP.

 

Květen 2017
P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4