Vítejte na stránkách ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení

Jsme školou, která je určena žákům 6. – 9. ročníků, u nichž je diagnostikovaná jako dominantní specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.).u_borovicek

  • výuka od 8:30 hod.
  • vyučovací hodina 40 min.
  • maximálně 14 žáků ve třídě
  • ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
  • individuální přístup
  • individuální reedukace SPU
  • možnost asistenta
  • doučování
  • průběžná klasifikace a absence na webu
  • elektronická třídní kniha

SLEDUJTE NAŠE AKTUALITY A AKCE:  


IMG_0477S blížícím se adventem zavládla ve třídě vánoční atmosféra.IMG_0478

A proto dne 21. listopadu třída 9.A v souladu s tématickým plánem vyráběla během hodiny Svět práce s paní učitelkou Mgr. Andreasovou a slečnou asistentkou Čochnářovou vánoční svícny.

Žáci byli velmi kreativní, odvedli skvělou ruční práci. Výtvory si odnesli a ozdobili tak své domovy.


 

 


Věnujte prosím pozornost novelizaci školního řádu!
Jedná se o část 2, kapitolu Povinnosti žáka / odstavec 10, kde je konkretizován zákaz používání mobilních telefonů žáky ve škole: "Při příchodu do školy je žák povinen vypnout mobilní telefon. Pokud vyučující neurčí jinak, je používání mobilního telefonu ve škole zakázáno".  Pozornost také věnujte následnému údělení Výchovného opatření!


Výtvarné dílny s výtvarnicí Marií Kolářovou

sítotisk S výtvarnicí Marií Kolářovou si žáci vyšších ročníků, v rámci dne Výtvarných dílen, vyzkoušeli sítotisk.

více ZDE

 

 

 


Keramická dílna

20161104_091323V rámci naší spolupráce s DDM navštívili žáci šestých ročníků keramickou dílnu, kde pod vedením odborníků vyráběli krásné vánoční ozdoby.

více ZDE

 

 


Prevence ve škole – přednášky Městské policie

Prevence ve škole 1V měsíci říjnu se všichni žáci U Boroviček zúčastnili přednášek, pořádaných Městskou policií hlavního města Prahy, v rámci metodického programu – Sociálně patologické jevy.

Jednotlivá témata byla přizpůsobena konkrétním věkovým skupinám a vycházela z mnohaleté praxe Městské policie a jejich preventivního působení na školách.

více ZDE

 

 


Stále sbíráme víčka pro Kubíčka   leták

VELKOU POCHVALU si zaslouží třídy 8.B (tř. uč. Hollmannová), 9.A (tř. uč. Svobodová) a 7.B (tř.uč. Růžičková), které v loňském školním roce nasbíraly nejvíce víček, a tím pomohly malému chlapci, aby se mu lépe žilo. 

DĚKUJEME   www.jakubnavara.webnode.cz

 


Banal Fatal již podruhé – Seminář prevence úrazů páteře a míchy

                 O  

   leták ZDE

   foto ZDE

 

 


Školní rok 2016/17 jsme přivítali s novými interaktivními tabulemi v každé třídě

20160817_102805Interaktivní tabule SMART BOARD 880 s dataprojektory EPSON EB 580 nám určitě usnadní, zpříjemní a hlavně zefektivní výuku všech předmětů smiley

Dodala nám je firma AV MEDIA a.s. a za částku bez mála jeden a půl milionu korun vděčíme našemu zřizovateli Magistrátu HMP.

 

Prosinec 2016
P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1