Čtvrletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství – k nahlédnutí zde


Poskytnutí informace na žádost dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů – k nahlédnutí zde