PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠESTÉHO ROČNÍKU 2024/25

NOVÍ ŽÁCI BUDOU PŘIJÍMÁNI V TERMÍNU 29. 4.- 13. 5 2024 OSOBNÍM PŘEDÁNÍM PŘIJÍMACÍ DOKUMENTACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM K RUKÁM VEDENÍ ŠKOLY.

VŠE BUDE V OBÁLCE SE JMÉNEM ŽÁKA.

TATO OBÁLKA BUDE OBSAHOVAT:

1/PLATNOU ZPRÁVU Z PPP, SPC, KTERÁ BUDE URČENA PRO ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ A NA NÍŽ BUDE JASNĚ VYZNAČEN IDENTIFIKÁTOR ZNEVÝHODNĚNÍ.

2/JMÉNO, KONTAK NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, TELEFON, EMAIL, ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ.

3/JMÉNO ŽÁKA A JEHO DATUM NAROZENÍ.

4/ŽÁDOST O PŘIJETÍ, V PŘÍPADĚ, ŽE RODIČE NEŽIJÍ SPOLEČNĚ, PODPIS OBOU RODIČŮ NEBO ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE DRUHÝ RODIČ (ZÁK. ZASTUPCE) SOUHLASÍ S PŘIJETÍM NA NAŠI ŠKOLU.

V ŽÁDOSTI UVEĎT PROSÍM DŮVOD PŘESTUPU NA NAŠI ŠKOLU.

DÍTĚ BUDE PŘIJATO NA ZÁKLADĚ TĚCHTO KRITÉRIÍ:

BUDE MÍT DIAGNOSTIKOVÁNY PORUCHY UČENÍ JAKO PRIMÁRNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ.

SLOŽKA  K PŘIJETÍ BUDE DORUČENA VE VÝŠE URČENÉM TERMÍNU  A BUDE OBSAHOVAT VÝŠE UVEDENOU DOKUMENTACI.

V PŘÍPADĚ VYŠŠÍHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ, SPLŇUJÍCÍCH PODMÍNKY K PŘIJETÍ, BUDE ROZHODOVAT VYŠŠÍ STUPEŇ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ.

POKUD I TAK BUDE STÁLE VYŠŠÍ POČET ŽÁKŮ SPLŇUJÍCÍCH PODMÍNKY K PŘIJETÍ, PROBĚHNE LOSOVÁNÍ ŽÁKŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ŠKOLSKÉ RADY.

VŠEM PPŘIHLÁŠENÝM ŽÁKŮM BUDE PŘIDĚLEN KÓD, POD KTERÝM BUDE ZVEŘEJNĚNO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NA WEBOVÉ STRÁNCE ŠKOLY DO 14 DNŮ OD UKONČENÍ PŘÍJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK A NÁSLEDNĚ PŘEDÁNO PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ.