Školní poradenské pracoviště

Na škole působí ŠPP složené z odborníků, jako jsou speciální pedagog, etoped, školní psycholog, výchovný poradce a metodik primární prevence patologických jevů.